Collectes

Collecte ........
Voor de collecte op eerste Pinksterdag kunt u gebruik maken van de volgende link:  betalen via iDeal 

Op tweede Pinksterdag kunt u gebruik maken van deze link: betalen via iDeal

U kunt uw bijdrage ook overmaken op het rekeningnummer van de kerkrentmeesters onder vermelding van Collecte of het specifieke doel waarvoor u wilt geven:

Bankrekeningnummer: NL41 RABO 0373 7092 77 t.n.v. CvK Hervormde Wijkgemeente Sionskerk