Kontaktkring

De Kontaktkring bestaat uit een grote groep gemeenteleden die een aantal activiteiten uitvoeren, onder leiding van één van de diakenen.

Bezoekwerk: alle gemeenteleden van 70 jaar en ouder kunnen, als zij dat op prijs stellen, bezoek ontvangen vanuit de Kontaktkring. Dit bezoekwerk is bedoeld om het kontakt met de gemeente en tussen gemeenteleden onderling te bevorderen, in het bijzonder voor de ouderen. Naast het bezoeken van de ouderen worden er vanuit de Kontaktkring ook bezoeken gebracht bij huwelijksjubilea en geboorte.

Ouderenmiddagen:
Alle gemeenteleden van 70 jaar en ouder worden uitgenodigd voor de ouderenmiddagen die worden georganiseerd. In de periode van oktober t/m mei worden er 6 middagen georganiseerd en in januari een informele nieuwjaarsbijeenkomst. Er wordt steeds geprobeerd deze middagen een gevarieerde invulling te geven met inhoudelijke thema’s en ontspannende middagen, maar de onderlinge ontmoeting is het meest belangrijke element voor de ze middagen. Meer informatie is te vinden via deze link.

Hulp bij begrafenissen:
Wanneer een gemeentelid overlijdt bestaat de mogelijkheid om het condoleren en een eventuele broodmaaltijd na afloop van de begrafenis in de kerk te houden. Dit wordt dan verzorgd door de Kontaktkring.

Heeft u een vraag over de Kontaktkring of wilt u zich inzetten voor (een van) de genoemde activiteiten, stuur dan een bericht naar kontaktkring@sionskerkalphen.nl