Jeugdwerk

Binnen onze gemeente worden veel activiteiten georganiseerd voor onze jeugd tot 21 jaar. Deze activiteiten worden gecoördineerd door het Jeugdteam, bestaande uit de jeugdouderlingen en de jeugddiaken.

De activiteiten zijn: oppas, kinderdienst, vakantiebijbelweek en de jeugdclubs. De clubs zijn er voor verschillende leeftijden, namelijk De Kandelaar, Immanuël, Menorah, Shalom en Jeugd Bouwt.

Heb je een vraag over het jeugdwerk, heb je een goed idee of wil je je inzetten voor een activiteit, dan kun je een bericht sturen naar: jeugdouderlingen@sionskerkalphen.nl