Consistorie

Het "consistorie", dat bestaat uit de predikant en de ouderlingen, richt zich met name op de pastorale zaken in de gemeente. In situaties waarbij pastorale ondersteuning gewenst wordt, kunt u contact opnemen met de predikant of uw wijkouderling.

Binnen het consistorie zijn er verschillende taken die door de ouderlingen worden uitgevoerd:
 • Wijkouderlingen
  Zij verzorgen het pastoraat in de wijken, samen met de predikant. Het is de bedoeling dat de wijkouderling ten minste één maal per 2 jaar contact opneemt met elke pastorale eenheid (adres) in zijn wijk en informeert of prijs gesteld wordt op een huisbezoek. Daarnaast proberen zij contacten met en tussen gemeenteleden te stimuleren in hun wijk. De indeling van de wijken kunt u vinden via deze link.
 • Jeugdouderlingen
  De 2 jeugdouderlingen zien om naar de jongeren en sturen alle activiteiten in het jeugdwerk aan. Samen met de diaken voor jeugddiaconaat vormen zij het jeugdteam.
 • Evangelisatie ouderling 
  De evangelisatie ouderling heeft speciale aandacht voor evangelisatie- en zendingsactiviteiten, zoals de Vakantie Bijbel Week en de Alpha cursus.
 • Scriba 
  De scriba zorgt voor alle administratieve taken binnen de kerkenraad en is het aanspreekpunt voor vragen zowel van binnen als buiten de gemeente. Heeft u een vraag dan kunt u die stellen via: scriba@sionskerkalphen.nl.