ANBI

De Hervormde Wijkgemeente Sionskerk en het College van Diakenen, waar de wijkraad Sionskerk deel van uitmaakt, hebben ieder haar eigen ANBI (algemeen nut beogende instelling)-status.

Het fiscale RSIN-nummer (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) van de Hervormde Wijkgemeente Sionskerk is 824133560.

H‍et RSIN-nummer van het College van Diakenen is 824133535.