Ouderenmiddagen

Alle gemeenteleden van 70 jaar en ouder worden uitgenodigd voor de ouderenmiddagen die vanuit de Kontaktkring worden georganiseerd.

In de periode oktober t/m mei worden er 6 middagen georganiseerd en in januari een informele nieuwjaarsbijeenkomst. Er wordt steeds geprobeerd deze middagen een gevarieerde invulling te geven met inhoudelijke thema’s en ontspannende middagen. Het elkaar ontmoeten is het meest belangrijke element voor deze middagen. De middagen zijn van 15.00 - 18.30 uur en worden in de regel afgesloten met een eenvoudige maaltijd.

De uitnodigingen worden via de contactpersonen verspreid en er kan ook vervoer geregeld worden als dat nodig is. Voor het organiseren van de ouderenmiddagen zijn ook veel helpende handen nodig. Hierbij zijn vooral Kontaktkring-leden actief, maar er zijn ook een aantal andere gemeenteleden die helpen bij andere werkzaamheden zoals: planning, organisatie, voorbereidende werkzaamheden en vervoer.

Momenteel kunnen de ouderenmiddagen helaas niet doorgaan vanwege de Corona maatregelen. Als er weer een ouderenmiddag gehouden kan worden, zal dat hier vermeld worden.