Oud papier

Op de laatste zaterdag van de maand en de vrijdag ervoor is het mogelijk om uw oude papier in te leveren bij de papiercontainer bij de kerk. Op vrijdag is de container geopend van 14 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 12 uur. In de agenda van de website, in de agenda van de Sionskerk-app, en in de wekelijkse nieuwsbrief en in het kerkblad kunt u de datums vinden wanneer de container geopend is.

In 2021 is er in totaal 23.140 kilo papier in ontvangst genomen. De netto opbrengst over 2021 bedraagt € 1960,30 (In 2020: totaal 24.820 kg, netto opbrengst € 864,63).

De prijs per kilo is in de loop van 2021 gestegen. Het is dus beslist de moeite waard om uw oude papier in te leveren.