Bazaar

Ieder jaar organiseert de bazaarcommissie op de laatste zaterdag van september een bazaar/rommelmarkt, om geld in te zamelen voor een project, afgewisseld ten behoeve van de Derde Wereld, Nederland of Oost-Europa. De commissie probeert een project uit te kiezen dat aansluit bij onze gemeente.

Er is ook een aparte bankrekening zodat mensen hun giften voor het bazaarproject kunnen storten. Het rekeningnummer is:
NL83 RABO 0375 6168 02 t.n.v. Bazaarcommissie Sionskerk.

Zaterdag 24 September is het weer zo ver, de Bazaar van de Sionskerk!

Na twee jaar zonder bazaar is het dit jaar wel weer mogelijk.
De Bazaar is dit jaar van 10:00 tot 14:00 uur, vanaf 17:30 staan de pannenkoeken klaar en 's avonds wordt er vanaf 19:00 uur weer aan het rad gedraaid!
Het wordt dit jaar net even anders, maar nog steeds met de vertrouwde onderdelen zoals de koffiehoek, het rad, diverse kraampjes en het pannenkoekeneten.
Meer informatie vindt u in de brief die bij de nieuwsbrief is gedeeld!

Voor vragen kunt u terecht bij onderstaand mailadres:
Bazaar@sionskerkalphen.nl