Bazaar

Ieder jaar organiseert de bazaarcommissie op de laatste zaterdag van september een bazaar/rommelmarkt, om geld in te zamelen voor een project, afgewisseld ten behoeve van de Derde Wereld, Nederland of Oost-Europa. De commissie probeert een project uit te kiezen dat aansluit bij onze gemeente.

Er is ook een aparte bankrekening zodat mensen hun giften voor het bazaarproject kunnen storten. Het rekeningnummer is:
NL83 RABO 0375 6168 02 t.n.v. Bazaarcommissie Sionskerk.

BAZAAR 2022
De opbrengst van de Bazaar op 24 september voor Stichting Zwervende Zwaluwen is € 6750,-

Wij zijn erg dankbaar met dit bedrag!
Iedereen die op welke manier dan ook heeft meegeholpen: hartelijk dank daarvoor!

De winnaars van de grote verloting hebben bericht gehad.

Voor vragen kunt u terecht bij onderstaand mailadres:
bazaar@sionskerkalphen.nl