Bazaar

Ieder jaar organiseert de bazaarcommissie op de laatste zaterdag van september een bazaar/rommelmarkt, om geld in te zamelen voor een project, afgewisseld ten behoeve van de Derde Wereld, Nederland of Oost-Europa. De commissie probeert een project uit te kiezen dat aansluit bij onze gemeente.

Er is ook een aparte bankrekening zodat mensen hun giften voor het bazaarproject kunnen storten. Het rekeningnummer is:
NL83 RABO 0375 6168 02 t.n.v. Bazaarcommissie Sionskerk.

Voor meer informatie of vragen over de bazaar kunt u contact opnemen met Ria, tel. 06 51417565.

Helaas kan vanwege de Corona pandemie in 2021 de bazaar niet doorgaan.
We hopen dat het in 2022 weer mogelijk is om een bazaar te houden. 
We houden u op de hoogte!